PACIENCIA

He esmorzat  a un bar, és a dir, sé el que passa al carrer, del que parla la gent i les inquietuds que els pertorben. He constatat que a ningú li importa molt l’enquesta d’estimació d’escons a Catalunya que ha aparegut en els últims dies…

Els Catalans esperem un nou ordre, no desitgem  polítics més transparents, bancs més ètics, ni mes reformes , sinó un sistema completament nou, tant en economia com en política i fins i tot, nous valors. Amb tot això, segueixo amb  actitud d’espera, mostrant una paciència més enllà de tota lògica i virtut. Aquesta constatació ha donat lloc al naixement de l’era de la paciència.

www.vendermicochebarcelona.com

VENDER MI COCHE BARCELONA

Paciència a l’ésser humà, a poder suportar contratemps i dificultats. Els pacients sabem esperar amb calma al fet que les coses succeeixin, penso que els esdeveniments no depenen estrictament d’un mateix i cal donar  temps.

La paciència és qualificada com a virtut. Saber sofrir, tolerar les contrarietats i adversitats amb fortalesa sense lamentar-se,  intentant sempre de no irritar-se.

Espero un nou ordre general, de moment sóc pacient, sí… però sempre  amb ànim i sense renunciar mai a l’esforç.

Joan Puyol. “Empresario – Blogger”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *